JKC-DENSHAKE

JKC-DENSHAKE

UTWARDZACZ, USZCZELNIACZ I ZAGĘSZCZACZ POSADZEK Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNIOWYM 
Jest płynnym utwardzaczem na bazie krzemianów litu, do obróbki posadzek betonowych z utwardzeniem powierzchniowym (DST), który przenika i uszczelnia poprzez reakcje chemiczne zachodzące w betonie, tworząc czystą, zagęszczoną, trwałą i twardą nieorganiczną warstwę, która jest oddychająca, paroprzepuszczalna, odporna na ścieranie i ekstremalnie twarda. Jest najlepszym rozwiązaniem dla posadzek wymagających długotrwałego zabezpieczenia i ochrony przed pyleniem, bardzo intensywnym użytkowaniem, wilgocią, brudem i zanieczyszczeniami oraz stanowi ochronę przed alkalicznymi wykwitami.

JKC-DENSHAKE jest bezbarwną, bezwonną formułą stworzoną na bazie wody. Nie zawiera rozpuszczalników ani szkodliwych wolnych związków lotnych. Nie jest rakotwórcza ani mutagenna, może być zastosowana nawet w miejscach gdzie przygotowywana jest żywność. Utwardza i uszczelnia posadzkę betonową tworząc bardzo twardą, trwałą, niepylącą, chemicznie i mechanicznie szczelną powierzchnię.

JKC-DENSHAKE jest optymalnym systemem bezpowłokowym przeznaczonym do zabezpieczenia powierzchni posadzek przemysłowych z utwardzeniem powierzchniowym do pracy w trudnych warunkach i przy wysokich obciążeniach. Przeznaczony do pomieszczeń narażonych na duży ruch pieszy, znaczne obciążenia sprzętowe, zadrapania, ścieranie oraz aktywność chemiczną. 

JKC-DENSHAKE to produkt wszechstronny, trwały, wytrzymały, o niskiej zawartości szkodliwych substancji lotnych (VOC), silnie wiążący, posiadający zdolność opierania się promieniom UV, ścieraniu, plamom i ciężkiemu ruchowi. 

Klasa przemysłowa produktu zapewnia szybką instalację, atrakcyjne bezbarwne lśniące wykończenie i łatwą aplikację w obiektach, które wymagają maksimum ochrony, oraz kiedy nie jest możliwy długi czas przestoju w ich użytkowaniu. Wyjątkowo niska zawartość szkodliwych substancji lotnych VOC (mniej niż 50g/L) powoduje przyjazność dla środowiska, posiada bardzo delikatny zapach amoniaku.